Tarieven

Kennismakingsgesprek 90 minuten: € 85,-
Consult 60 minuten: € 75,-

Vergoedingen

De natuurgeneeskundige consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed (een aanvullende verzekering is wel nodig).

U hebt geen verwijzing nodig van een arts. Bij uw verzekeraar kunt u informeren of, en onder welke voorwaarden, u voor vergoeding in aanmerking komt. Of kijk bij Het Verbond onder ‘Vergoedingen door zorgverzekeraars’.

Geregistreerd therapeut

Praktijk Vis a Vis is aangesloten bij beroepenvereniging Het Verbond. Deze organisatie maakt zich sterk voor eerlijke en professionele behandelingen van cliënten. Therapeuten die aangesloten zijn bij Het Verbond staan onder toezicht en controle en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. Voor meer informatie zie: http://www.vvet.nl

Praktijk Vis a Vis is ook ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) en valt onder het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de Natuurgerichte Gezondheidszorg (TBNG).